Bana Al Abed en gezin met het hoofd van de traumabehandeling door UOSSM

20 december 2016

 

Bericht voor de pers: update in verband met de evacuatie van Aleppo/de bescherming van de kinderen is urgent

 

Voor onmiddellijke publicatie

 

UOSSM Nederland

 

Bana Al Abed en gezin met het hoofd van de traumabehandeling door UOSSM

 

Nederland – Duizenden mensen uit Aleppo zijn vandaag geëvacueerd dank zij de enorme inspanningen van 14 NGO’s, waardoor het aantal geëvacueerden op ongeveer 20.000 komt. De meerderheid bestond uit kinderen, vrouwen en gezinnen. Onder de kinderen was Bana Al Abed, het meisje van zeven, van wie de berichten via Twitter overal verspreid werden (@alabedbana). Zij zorgde zo voor updates over de verschrikkingen in het belegerde Aleppo.

 

Gisteren werd Bana opgevangen en beschermd door het team van UOSSM, dat zich bezighoudt met de evacuatie en bescherming van kinderen. Bana werd door het Hoofd van het Internationale Trauma Comité namens UOSSM naar een veilige en geheime locatie gebracht. Veel kinderen zijn nu geëvacueerd, maar velen van hen blijven kwetsbaar en hulp blijft daarom beslist noodzakelijk. In november alleen al waren 183 van de 694 gedode burgers kinderen jonger dan vijf jaar, dit volgens een medisch verslag van UOSSM. Doodsoorzaken waren rechtstreekse luchtaanvallen en een gebrek aan medische middelen.

 

 

Dr. Ahmad Al-Dbis, bij UOSSM de directeur Veiligheid, is sinds afgelopen donderdag steeds aanwezig geweest op het kruispunt, van waaruit de evacuatie plaatsvond. Hij heeft daar met andere kinderen gesproken, die hem hartverscheurende verhalen vertelden. Kauthar, een meisje uit de tweede klas, was één van deze kinderen dat ergens alleen op een stoel zat. Ze had een wond aan haar kin, een gebroken hand en gewond aan haar borst. Ze verloor haar vader, haar grootmoeder en tante in deze nietsontziende oorlog.

Untitled.png 

UOSSM had 21 voertuigen en 5 goed uitgeruste ambulances van Qatar Charity in bedrijf en vormde zo een deel van het NGO-konvooi van 171 voertuigen, die voor de evacuatie werden ingezet. Achttien voertuigen van UOSSM waren uitgerust voor riskante medische situaties en 8 voertuigen voor minder ernstige gevallen. UOSSM had gezorgd voor 120 stafmedewerkers en 75 vrijwilligers, die bij de evacuatie assisteerden en de ontheemden in mobiele klinieken opvingen. De staf en de vrijwilligers bestonden uit para-medisch personeel, chauffeurs, logistieke en administratieve medewerkers en mensen, die voor de psychologische zorg verantwoordelijk waren.

 

UOSSM maakt zich grote zorgen over het gebrek aan huisvesting, voedsel, medische capaciteit en infrastructuur. De toevloed aan ontheemden is daardoor nauwelijks te hanteren. Nationale NGO’s doen hun best voor een zo goed mogelijke opvang, maar is een ONMIDDELLIJKE NOODZAAK, dat internationale NGO’s zich gaan inzetten om deze infrastructuur op te bouwen en te runnen. De ontheemde bevolking uit Aleppo is nog steeds EXTREEM

KWETSBAAR in verband met luchtaanvallen of andere agressie richting de IDP-kampen. Zes maanden geleden werd het Atmeh-kamp door luchtaanvallen getroffen, waarbij 18 burgers werden gedood en de tenten in het kamp opbrandden. Wij roepen op tot ONMIDDELLIJKE en volledige begeleiding en bescherming van de ontheemden door de VN en de internationale gemeenschap.

 

Voor nadere informatie voor de media en interviews:

Dr. Saleem Bachara

Secretaris van het bestuur, UOSSM Nederland

Mail: sbachara@uossm.nl

Telefoon: 0031 6 8785 7932

 Untitled1.png

Rapport over de evacuatie uit Aleppo

 

20 december 2016

Van zondag 18 december tot dinsdag 20 december zijn er ongeveer 12.000 mensen en 150 à 175 gewonden met 171 bussen geëvacueerd.

 

19 december 2016

Om 14.00 u. bereikte een konvooi van tien bussen met ongeveer 600 inzittenden het evacuatiepunt. Het merendeel waren gezinnen, die leden onder honger, dorst en verzwakking, omdat ze bij vorst in de open lucht moesten verblijven.

Nog een konvooi van 13 bussen kwam op het evacuatiepunt aan met gewonde en verzwakte mensen uit Aleppo.

 

18 december 2016

Nadat er bijna twee dagen gewacht was, bereikte een konvooi van 5 bussen eindelijk op de late zondagavond het evacuatiepunt. Het konvooi was eerder bijna negen uur bij een checkpoint vastgehouden. Er waren meer dan 300 evacuees, waaronder veel vrouwen en kinderen. Dr. Ahmad Dbis, de directeur Veiligheid van UOSSM, sprak met verscheidene kinderen die vertelden, dat ze niets te eten of te drinken hadden, geen dekens en dat ze zelfs de  bus niet mochten verlaten, om naar het toilet te gaan. Al die tijd stonden ze in de extreme kou bij het checkpoint te wachten. Teams voor de bescherming van de kinderen hebben hen en de overige gezinsleden verzorgd, nadat deze onderdak hadden gekregen.

 

Drie mensen zijn gestorven, terwijl ze op evacuatie wachtten. Het eerste slachtoffer was een pasgeboren baby met gebreken en die intensive care zou moeten hebben. Een chirurgisch verpleegkundige en een vroedvrouw voerden een noodingreep uit (een keizersnede), waarbij de moeder overleefde. De medici konden echter niets doen, om het leven van de baby te redden zonder de juiste medische handelingen en uitrusting. Het tweede slachtoffer was een jongeman, die een infectie opliep door een wond aan zijn knie. Voor deze infectie waren injecties met antibiotica noodzakelijk. Door het ontbreken van medicijnen en de juiste medische zorg, kwam de jongeman in een septic shock en overleed. Pogingen om hem te laten overleven, mislukten. Het derde slachtoffer was een kind, dat stierf door de extreme kou, terwijl het moest wachten op het evacuatiekonvooi.

 

15 december 2016

UOSSM maakte een eerste start op 15 december met 21 voertuigen. Het konvooi werd op 16 december uitgebreid tot 26 voertuigen.

 

Evacuatieschema voor de konvooien – inzet van alle NGO’s:

 1. Eerste groep – 1150 mensen
 2. Tweede groep – 1091 mensen
 3. Derde groep – 1250 mensen
 4. Vierde groep – 190 mensen
 5. Vijfde groep – 1500 mensen
 6. Zesde groep – 500 mensen
 7. Zevende groep – 100 mensen

10 à 15 particuliere voertuigen arriveerden op verschillende tijdstippen en assisteerden bij de evacuatie van ongeveer 500 mensen.

 

Mensen met aandoeningen en verwondingen, 15 december:

 1. Eerste groep – 13 ambulances (Rode Kruis, Rode Halve Maan) vervoerden 75 mensen. Daarvan 39 gewond en 36 anderen, die stabiel waren, vervoerd in gewone bussen.
 2. Tweede groep – 13 ambulances (Rode Kruis, Rode Halve Maan) vervoerden 31 stabiele gewonden.
 3. Derde groep – 10 ambulances (Rode Kruis, Rode Halve Maan) vervoerden 10 gewonden in kritieke toestand.
 4. Vierde groep – 6 ambulances (Rode Kruis, Rode Halve Maan) vervoerden 3 stabiele gewonden en 3 in kritieke toestand.

Daarnaast zijn er 200 gewonden, die moesten worden geopereerd of andere medische hulp nodig hadden, samen met hun gezinnen vervoerd in gewone bussen.

 

**Gezien de haast en de extreme omstandigheden tijdens de evacuaties en het moeizame verzamelen van gegevens, zullen definitieve aantallen na het afronden van de evacuaties worden doorgegeven.

 

 

Over UOSSM:

UOSSM (Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux) geeft gratis medische hulp aan de bevolking van Syrië onafhankelijk van nationaliteit, etniciteit, geslacht, religie of politieke binding. UOSSM International, opgericht door Syrische artsen over de hele wereld, ging van start in 2012 en houdt 12 grote ziekenhuizen in werking en ondersteunt 120 klinieken in Syrië. UOSSM heeft sinds het begin meer dan één miljoen medische behandelingen gerealiseerd.

 

                     WWW.UOSSM.NL

 

 

 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Mohamad Baghdadi
  published this page in Nieuws 2016-12-23 03:24:04 +0100

connect