BELANGRIJK PERSBERICHT OVER DE SITUATIE IN OOST-GHOUTA 27 FEBRUARI 2018

Het staakt-het-vuren van de VN Veiligheidsraad geschonden; twee ziekenhuizen aangevallen; 20 doden.

Genève, Zwitserland – Minder dan 24 uur nadat resolutie 2401 van de VN Veilgheidsraadwerd aangenomen, werden er twee medische instellingen aangevallen. Doel van de resolutie was te komen tot wapenstilstand van 30 dagen in heel Syrië, dit gezien de rampzalige situatie. Bij de aanval werden minstens 20 burgers gedood en meer dan 70 raakten gewond.

De beide medische instellingen in Oost-Ghouta werden geraakt tijdens luchtaanvallen, raakten zwaar beschadigd en werden in de ochtend van 25 februari buiten gebruik gesteld. Er was geen sprake van slachtoffers. Tenminste 20 burgers werden gedood in andere gebieden van Ghouta tijdens aanhoudende zware luchtbombardementen op burgerdoelen. Tenminste 541 burgers werden gedood en duizenden raakten gewond in de week van 18 t/m 25 februari.

Er waren 31 aanvallen op 26 medische voorzieningen (5 daarvan werden twee keer aangevallen), waarbij 6 leden van de medische staf werden gedood en 5 gewond raakten, dit alles sinds 18 februari. Van deze voorzieningen werden er 8 volledig verwoest en verscheidene andere zwaar beschadigd en konden daardoor niet meer functioneren. De kwetsbare burgers van Oost-Ghouta hebben zo goed als geen toegang tot eerste-hulp-gezondheidszorg, terwijl juist zij dit heel erg nodig hebben.

 

‘Ik schaam me voor de VN Veilgheidsraad. De machtigste landen op onze planeet zijn niet in staat de meest basale normen voor mensenrechten en fatsoen te handhaven. Het is kennelijk onmogelijk deze resoluties serieus te nemen en dat roept de vraag op waarom deze systemen überhaupt bestaan. Om heel eerlijk te zijn, het systeem staat los van de realiteit en daardoor is het gemakkelijk en vrijblijvend. Terwijl de leden van Raad heftig debatteren, worden kinderen door bommen uiteengereten. In één week werden meer dan 500 burgers afgeslacht en werden er 26 medische voorzieningen aangevallen. De leden van de Raad zorgden zo voor een hel op aarde en nog steeds is er niet echt iets ondernomen. De mensen hebben nu actie nodig, geen loze woorden. De artsen in Ghouta zijn volstrekt wanhopig.’ Aldus dr. Ghanem TayaraPresident van UOSSM International en huisarts in Birmingham, UK.

 

Dr. Tayara voegde er nog aan toe: ‘Het lijkt allemaal op een nachtmerrie waaruit we nooit meer zullen ontwaken.’

 

Het Directoraat Gezondheidszorg voor de buitengebieden van Damascus bracht de volgende verklaring naar buiten: ‘Op 25 februari namen medische instellingen verscheidene patiënten op afkomstig uit de wijk Shayfonia in Oost-Ghouta. Ze vertoonden allerlei symptomen waaronder ademnood en intensieve irritatie van de holtes, ontstoken ogen en duizeligheid. Deze symptomen worden veroorzaakt door blootstelling aan giftig chloorgas. In dit gebied roken de mensen duidelijk naar chloor, de chauffeurs van de ambulances en alle slachtoffers.

 

Tenminste 18 slachtoffers werden behandeld met waternevel en zuurstof. Eén baby (een meisje) werd gedood, een ander kindje van4 maanden ligt nog aan de beademing. Sommige slachtoffers worden nog behandeld en geobserveerd.

 

Het reeds genoemde Directoraat zal zorgen voor nadere berichten en zal met een verklaring komen met meer details zodra deze beschikbaar zijn.’

 

UOSSM eist:

1. De handhaving van resolutie 2401 van de Veiligheidsraad, een stopzetting van geweld in heel Syrië;
2. Permanente toegang van wekelijkse konvooien met humanitaire hulp tot alle rampgebieden;
3. Medische evacuaties van noodgevallen waarbij veiligheidsgaranties noodzakelijk zijn. Het betreft patiënten die erg ziek zijn en behandeling nodig hebben buiten belegerde gebieden;
4. Toezeggingen van alle strijdende partijen om hun verplichtingen vanuit internationale wetgeving na te komen. Ze dienen voorrang te geven aan de bescherming van burgers en de veiligheid van ziekenhuizen en andere medische instellingen te garanderen;
5. Het opheffen van belegeringen, het meest dringend het beleg van Oost-Ghouta. Dit is de grootste Syrische stad die belegerd wordt.

** UNSC 2401 – https://www.un.org/press/en/2018sc13221.doc.htm

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect