Aanval met chemische wapens in Kallaseh, Aleppo

10 december 2016

 

Er zijn aanvallen met chloorgas gemeld in de wijk Kallaseh, dat deel uitmaakt van het belegerde Aleppo. Dit gebeurde op 9 december en een medische hulppost meldt deze aanval. Slachtoffers kwamen naar deze medische voorziening en meldden symptomen, die bij dit verstikkende chloorgas horen. Er is sprake van 25 slachtoffers, die verstikking ervaren hebben en moeite met ademhalen.

 

Vertegenwoordigers van UOSSM formuleren de volgende verklaring: ‘’Dat burgers en medische voorzieningen een doelwit vormen voor chemische wapens is een oorlogsmisdaad. We herhalen nog eens de mening van de Algemene Vergadering van de VN, waar 122 landen vragen om de onmiddellijke en volledige beëindiging van de aanvallen op burgers en burgerdoelen, om het opheffen van alle belegeringen in het hele land en onvoorwaardelijke humanitaire hulp toe te staan aan een ieder, die zich in nood bevindt.We verzoeken het OPCW (Organisatie ter Voorkoming van Chemische Wapens) zijn mandaat te realiseren en een onmiddellijk onderzoek te starten naar deze aanval en de overtreders verantwoordelijk te stellen voor deze ernstige overtredingen van internationale wetgeving 

(UNSC-R 2118, UNSC-R 2009)’’

 

Video over slachtoffers

 https://drive.google.com/ drive/folders/ 0B1oIZsVkfBsxeVNHbFJlMmIwVUk? usp=sharing

Dr. Saleem Bachara is beschikbaar voor nadere informatie.

 

Voor contact met de media:

Dr. Saleem Bachara

Secretaris van UOSSM Nederland.

 

 

 

Netherlands- Chlorine gas attacks reported in the Kallaseh neighbourhood of besieged Aleppo and a medical point on December 9, 2016. Victims at the medical facility reported symptoms consistent with the choking agent, chlorine gas. 25 victims are reported to have experienced suffocation and difficulty breathing. 

UOSSM representatives issued a statement: “Targeting civilians and medical facilities with chemical weapons is a war crime.  We echo the sentiments of the UN General Assembly, where 122 countries demanded the immediate and complete end to all attacks on civilians , civilian objects, to all sieges throughout the country and to allow unconditional humanitarian access to those in need. We ask the OPCW (Organization for the Prohibition Of Chemical Weapons) to fulfill it’s mandate and launch an immediate investigation into this attack and hold perpetrators responsible for these grievous violations to international law (UNSC-R 2118, UNSC-R 2209). ”
 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect