Zeer belangrijk bericht!Aanval met chemische wapens doodt 93 mensen, meer dan 300 raken gewond

Scroll naar beneden voor het Engels!

 

Vandaag is er verslag gedaan van een aanval met een chemisch middel in de dorpen ten oosten van Hama in de regio Aqeerbat. Minstens 93 burgers zijn gedood en meer dan 300 zijn gewond geraakt. De aanval vond plaats op 12 december om ongeveer 6.30 u. plaatselijke tijd. Er was sprake van zware aanvallen uit de lucht, die meer dan een uur duurden.

 

  • In het dorp Aljarrouh: 35 doden

  • In het dorp Alsallieh: 43 doden

  • In het dorp Hamada Omar: 7 doden

  • In het dorp Alkastal: 2 doden

  • In het dorp Alkhoudera: 6 doden

`

                  

 

 

 

 

IMG_1221.jpg

                      Foto:Slachtoffers van de aanval van 12 december

 

 

Onder de slachtoffers waren veel kinderen. De slachtoffers die werden blootgesteld aan het reukloze en kleurloze gas ervoeren symptomen zoals: verwijde pupillen, stuiptrekkingen, een extreem droge hoest, bloederige afscheiding, verstikking, misselijkheid en braken. De gedode slachtoffers stierven zeer snel, hadden schuim op de mond, maar verder geen tekenen

van lichamelijke verwondingen. Het aantal slachtoffers is hoog, omdat de aanwezige artsen onvoldoende geschoold zijn hoe te handelen bij een aanval met chemische wapens.

 

De aanvallen vielen samen met een ‘’humanitair ultimatum’’, zoals geformuleerd door de Franse president Hollande, waarin de veiligheid van 100.000 mensen wordt geëist, zodat ze Aleppo kunnen ontvluchten. Ook

wordt gesproken over de veilige doorgang van humanitaire hulp voor de wanhopige mensen, die niets meer hebben. De verklaring kwam na een ontmoeting met dr. Ziad Alissa, president van UOSSM Frankrijk, prof. Raphael Pitte, bestuurslid van UOSSM Frankrijk, de president van Artsen zonder Grenzen en de president van MDM.

 

UOSSM ervaart diepe afschuw in verband met de wreedheid van deze aanvallen op kinderen en burgers. We verzoeken de OPCW (Organisatie voor de Voorkoming van Chemische Wapens) gebruik te maken van haar mandaat

en een onmiddellijk onderzoek te starten naar deze aanval en de daders aansprakelijk te stellen voor oorlogsmisdaden (UNSC-R 2118, UNSC-R 2209).

 

Honderdduizend burgers in oostelijk Aleppo hebben hun toevlucht gezocht in een zeer klein gebied. Er is sprake van aanhoudende en meedogenloze bombardementen en er is geen toegang tot medische of humanitaire hulp. Veel van deze burgers zijn vrouwen en kinderen. Honderden van hen hebben onmiddellijke medische zorg nodig en moeten worden geëvacueerd. Omdat ook hulpverleners en medisch personeel extreem veel gevaar lopen, pleiten wij samen met de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie alles te doen wat in hun macht ligt, om deze hulpverleners uit Aleppo te evacueren. Dat geldt ook voor de mensen die actief zijn voor NGO’s samen met hun gezinnen.

De genocide in Syrië moet nu stoppen!

 

Gedetailleerde informatie kan worden verstrekt door:

 

Dr. Saleem Bachara

Secretaris bestuur UOSSM Nederland

Mail: sbachara@uossm.nl

Telefoon: 0031 6 87857932

 

Naam: Dr. Houssam Alnahhas

Plaatselijk coordinator UOSSM voor de CBRN – Task Force, Turkije

Mail: h. alnahhas@ogr.iu.edu.tr

Over UOSSM:

UOSSM (Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux) verzorgt gratis medische hulp aan de bevolking van Syrië onafhankelijk van nationaliteit, etniciteit, geslacht, godsdienst of politieke binding. UOSSM International, opgericht door Syrische artsen over de hele wereld, ging in 2012 van start en beheert 12 grote ziekenhuizen en ondersteunt 120 klinieken in Syrië. UOSSM heeft meer dan een miljoen medische behandelingen verzorgd sinds het begin van haar activiteiten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands- A chemical agent attack was reported today in the eastern suburbs of Hama in the Aqeerbat area. At least 93 civilians have been killed and over 300 wounded. The attacks happened at approximately 6:30 a.m. on December 12 Damascus time amidst heavy airstrikes which lasted over an hour. 

 

  • Aljarrouh Village: 35 Dead
  • Alsalalieh Village: 43 Dead
  • Hamada Omar Village: 7 Dead
  • Alkastal Village: 2 Dead
  • Alkhouderah Village 6 Dead

Many of the victims were children. Victims exposed to the odorless, colorless gas experienced symptoms including: dilated pupils, convulsions, extreme dry cough, bloody secretions, suffocation, nausea and vomiting. The victims that were killed died very quickly, had foaming of the mouth and no signs of physical injury. Casualty numbers are high due to shortages of medical staff with chemical weapons response training.

 

The attacks coincided with a “Humanitarian Ultimatum” issued by President Francois Hollande of France, demanding the safety of 100,000 people fleeing Aleppo and for the safe passage of humanitarian aid to those in desperate need. The statement came after a meeting with Dr. Ziad Alissa -President of UOSSM France, Professor Raphael Pitti- Board Member of the UOSSM France, the President of MSF and the President of MDM.

 

UOSSM is disgusted by the vulgarity of these attacks against children and civilians. We ask the OPCW (Organization for the Prohibition Of Chemical Weapons) to fulfill it’s mandate and launch an immediate investigation into this attack and hold perpetrators responsible for war crimes (UNSC-R 2118, UNSC-R 2209). 

 

100,000 civilians in eastern Aleppo are confided to a very small area, under constant and relentless bombardment, with no access to medical or humanitarian aid. Many of those civilians are women and children. Hundreds require immediate medical attention and need to be evacuated. Given the severe targeting of aid /healthcare workers, we plead with the UN and WHO to use every power at their disposal to evacuate aid workers, NGO staff and their families from Aleppo. The genocidal killings in Syria must stop now.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect