Persbericht: Wereldwijd verenigen artsen zich en verzamelen meer dan 150.000 handtekeningen om de bombardementen op ziekenhuizen te stoppen

26Doctors_Around_The_World_Unite.jpg

Londen, Engeland

Artsen over de hele wereld hebben zich in het kader van de campagne #DoctorsInDanger verenigd om te protesteren tegen het geweld in Syrië tegen medische voorzieningen en het daar werkende personeel. De actie is georganiseerd door de hulporganisatie UOSSM (Union Of Medical Care and Relief Organizations). De petitie is al 150.000 keer ondertekend en dit aantal neemt iedere dag toe. De medische situatie heeft een nieuw dieptepunt bereikt, omdat er al 732 hulpverleners om het leven zijn gekomen.

Alleen al in september werden 18 medische voorzieningen aangevallen. Daarvan zijn zes aanvallen in één week uitgevoerd in de provincie Idlib. Op 26 september werd een ziekenhuis in Kafr Nabi door drie luchtaanvallen getroffen. Het gebouw liep zware schade op en moest worden gesloten. Dit ziekenhuis leverde zorg voor een gebied met 600.000 inwoners. Maandelijks werden er 4000 patiënten behandeld en vonden er 400 chirurgische ingrepen plaats.

In 2016 waren er 1004 directe en indirecte aanvallen op medische voorzieningen in Syrië. Dit aantal staat vermeld in het UOSSM Syrian Hospitals Report. Sommige voorzieningen waren tot 25 keer doelwit met een gemiddelde van drie aanvallen per ziekenhuis.

 

Petities zijn gezonden aan staatshoofden over de hele wereld: Emmanuel Macron, Donald Trump. Justin Trudeau, Angela Merkel en Theresa May. De petitie roept de staatshoofden op humanitaire wetgeving te verdedigen en waar nodig met kracht te realiseren:

 

 1. De effectieve implementatie van resolutie 2286 (2016) ** van de VN Veiligheidsraad die in oorlogstijd aanvallen verbiedt op medische voorzieningen en het daar werkende personeel. En de regering moet zich maximaal inzetten om deze aanvallen te voorkomen en  overtreders moeten ter verantwoording worden geroepen voor oorlogsmisdaden.
 2. De onmiddellijke opening van een veilige, onpartijdige, humanitaire corridor voor NGO’s, zodat medisch personeel voorzien kan worden van essentiële hulpmiddelen. Daardoor kan zorg worden gerealiseerd voor bevolkingsgroepen waar hulp nu onmogelijk is.

 

UOSSM is optimistisch over het feit dat de campagne in de komende maand haar doel van 300.000 handtekeningen kan realiseren. Zo kan aan de regeringsleiders duidelijk worden gemaakt dat het publiek deze oorlogs-misdaden niet tolereert en niet toestaat dat hun regering de andere kant opkijkt. UOSSM roept hiertoe alle hulpinstellingen, medische instituten, de media en het publiek op om deze campagne te ondersteunen ten behoeve van de hulpelozen die geen stem hebben.

 

‘De feitelijke omvang van de aanvallen op medische voorzieningen in Syrië heeft in de geschiedenis geen precedent. De 732 omgekomen medische hulpverleners hadden gered kunnen worden als de internationale gemeen-schap deze oorlogsmisdaden serieus had genomen. Ik heb aan talloze medische missies in Syrië deelgenomen en heb teveel vrienden en collega’s verloren. Het moet nu stoppen!’ Aldus Dr. Ghanem Tayara, arts in Birmingham en president van UOSSM International. Hij voegde toe, dat het probleem zich al heeft uitgebreid naar andere conflictgebieden zoals Jemen. Door niets te doen, heeft de internationale gemeenschap dit barbaarse gedrag genormaliseerd. Burgers moeten hun woede aan hun regeringen kenbaar maken.’

 

Change,org Petitions:

 

UK: Theresa May Take Action To Stop The Targeting Of Hospitals And Medical Staff in Syria

 

http://www.doctorsindanger.com/en/

 

Deze campagne zou niet mogelijk zijn zonder de geweldige ondersteuning van:

 • Idlib Health Directorate
 • Daraa Health Directorate
 • Aleppo Health Directorate
 • Hama Health Directorate
 • Harmoon Centre for Contemporary Studies
 • Geroun Media Network
 • Lawyers en Doctors For Human Rights
 • Syrian Network For Human Rights
 • Violation Documentation Centre in Syria
 • ASML Syria
 • CODSSY Syria
 • Syrian Center For Media and Freedom Of Expression
 • Tulipe
 • Medina
 • Mairie de Paris
 • Amnesty International
 • Medecins Du Monde

 

**Resolution 2286 (2016): http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/2286(2016)&Type=&refer=/fr/&Lang=E

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect