Evacuatie van 29 kritieke gevallen in Oost-Ghouta is in volle gang

RedC.jpeg

UOSSM heeft evenals verschillende andere plaatselijke NGO’s gepleit voor de veilige evacuatie van ernstig zieke patiënten in Ghouta. De evacuatie van in totaal 29 patiënten is goedgekeurd door plaatselijke autoriteiten. Deze evacuatie is gespreid over drie dagen en is begonnen op 27 december.

Een van de patiënten op de lijst was de baby Quatr I Nada. Dit meisje stierf voordat ze kon worden geëvacueerd. Gisteren zijn vijf patiënten geëvacueerd en vandaag lukte dat voor nog twaalf . anderen.

Er zijn meer dan 550 patiënten met kanker die medische zorg nodig hebben die niet in Ghouta beschikbaar is. Dan zijn er nog eens 150 patiënten met chronische ziekten. Onder hen zijn kinderen bij wie de evacuatie dringend noodzakelijk is naar ziekenhuizen, waar ze de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. De situatie in Ghouta is afschuwelijk. Veel inwoners zijn ondervoed en er worden voortdurend bombardementen uitgevoerd. Ernstige blijvende en levensbedreigende verwondingen zijn het gevolg. Er zitten nog tenminste 370.000 mensen in de val in Ghouta.

UOSSM roept de internationale gemeenschap op alle gevallen van noodzakelijke evacuatie veilig te laten verlopen naar locaties buiten Ghouta. Wezenlijk is dat deze patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect