Het UOSSM heeft twee medische centra geopend

Vorige week zijn er in Daraa, 'n stad in het zuiden van Syria, twee Eerste Hulp Centra in de stadsdelen Namar en Buser al Harir geopend. Deze zijn relatief klein vergeleken bij onze centra in het noorden van Syrië, maar het is toch weer 'n stap vooruit voor UOSSM en dit werd mede mogelijk gemaakt door uw gulle donaties. Maar we zijn er nog lang niet. Er moeten nog veel meer Eerste Hulpposten worden opgericht en genoeg medicijnen verbandmiddelen, en medische instrumenten verstrekt om zoveel mogelijk gewonde en zieke mensen te redden. Dus help Syrië en ons alstublieft om dit mogelijk te maken U Kunt ons steunen door geld over te maken naar onze I BAN rekening NL 13INGB0007356363 ten name van UOSSM-NL of via deze link

https://uossmnl.nationbuilder.com/doneer

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect