Hostile Enviroment Surgical Training Cource

Op 20 t/m 22 oktober 2016 gaf de Engels chirurg dr.David Nott in Gaziantep inTurkije een training, over chirurgie in vijandig- en oorlogs gebied, aan artsen en chirurgen die daar werken.
UOSSM wil alle artsen die aan de cursus hebben deelgenomen en Dr. Nott, in het bijzonder, heel hartelijk danken voor hun inzet. De training werd gesponsord door WHO.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect