Human Resources In Syrische ziekenhuizen:

Human Resources In Syrische ziekenhuizen:

Twee soorten vragen werden geformuleerd op basis van het ziekenhuis zijn voorkeur:

1. Aantal medisch personeel

2. Gedetailleerde informatie over het medisch ziekenhuis personeel

Dergelijke vragenlijst is bedoeld om het werkelijk aantal aan medisch personeel in het ziekenhuis te kennen en te weten of de medewerkers werkten in meerdere ziekenhuizen.

Bijna 64% van de ondervraagde ziekenhuizen weigeren gedetailleerde informatie over hun personeel vrij te geven, in de eerste plaats om veiligheidsredenen, terwijl 36% de ziekenhuizen de informatie gaf.

Fig._23.0_Human_Resources_Full_Details_Hospitals.jpg

De volgende figuur toont het percentage van het personeel dat werkt in een enkel ziekenhuis versus zij die werken in meerdere medische faciliteiten.

Fig._24.0_Number_of_Human_Resources_who_work_in_one_or_more_than_Hospital.jpg

Deze grafiek toont in het algemeen dat bijna 26% van het medisch personeel in meerdere ziekenhuizen heeft gewerkt (slechts 36% van de ziekenhuis medewerkers werd geverifieerd in deze figuur). Echter, bij verdere bestudering van de gegevens en het uitvoeren van een aanvullende analyse, ligt het percentage in een aantal specialiteiten veel hoger.

  • Bij het analyseren van de gegevens voor chirurgisch personeel is gebleken dat bijna 50% van de chirurgische staf in meerdere ziekenhuizen werkte in het gegeven voorbeeld

Surgical_Doctors.jpg

  • 30% van de niet-chirurgische staf werkt in meerdere ziekenhuizen

Non-Surgical_Doctors.jpg

  • Bij technici en verpleegkundigen verkleind dit tot minder dan 20%

Nursing_Staff.jpg

Technicians.jpg

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect