Kafr Zeta Specialized Surgical and Maternity Hospital Leveled to the Ground; Attacks Continue Throughout Syria

PERSBERICHT

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE

 

1 mei 2017

 

Het ziekenhuis van Kafr Zeta gespecialiseerd in chirurgie en bevallingen met de grond gelijk gemaakt; aanvallen gaan door in heel Syrië

 

Washington DC – Het gespecialiseerde ziekenhuis van Kafr Zeta, regio Hama, is met de grond gelijk gemaakt, nadat het drie keer binnen 24 uur is aangevallen. De eerste aanval vond plaats op vrijdag 28 april om 16.00 u. ’s middags plaatselijke tijd. Er werd schade aan het gebouw veroorzaakt en aan de poliklinieken. De tweede aanval vond plaats op zaterdag 29 april om 08.45 ’s morgens plaatselijke tijd. Deze aanval veroorzaakte veel schade aan de afdeling Eerste Hulp en lid van de staf raakte gewond. Op dezelfde dag om 14.00 u. ’s middags plaatselijke tijd kwam de derde aanval. Deze verwoestte het gebouw volledig. Er was geen melding van dodelijke slachtoffers of gewonden, omdat het gebouw na de eerdere aanvallen al ontruimd was. Het ziekenhuis verzorgde in één maand 4050 consulten, 280 chirurgische ingrepen, 100 geboorten langs natuurlijke weg, 40 keizersneden en in 66 gevallen was er sprake van behandeling van oorlogstrauma’s.

 

 

De bouw van het ziekenhuis werd gefinancierd door dr. Hassan Al-Araj, cardioloog die werd gedood bij een doelgerichte aanval op het Cave Hospital in Hama, vorig jaar april. Dr. El-Araj wilde dat dit  gespecialiseerde ziekenhuis gratis medische zorg zou verstrekken aan de mensen uit de omgeving.

 

Dr. Ahmad Dbais, bij UOSSM directeur veiligheid en beveiliging en een goede collega van wijlen dr. Al-Araj zei het volgende: ‘Ondanks de talloze aanvallen stond dr. El-Araj erop dat het ziekenhuis in bedrijf zou blijven, omdat hij de mensen wilde helpen die dat het meest nodig hadden. Iedere keer als er een raam stuk was of er andere schade was aan het ziekenhuis, zou hij persoonlijk controleren of het e.e.a. gerepareerd was. Dr. Al-Araj liet zijn gezin in Turkije achter en wilde beslist fysiek in het ziekenhuis aanwezig zijn voor het contact met zijn patiënten. Hij zou steeds tegen me zeggen dat het ziekenhuis open moest blijven om voor de mensen te zorgen, het was immers het enige ziekenhuis in de regio en hij was de enige cardioloog. Het ziekenhuis werd vaker aangevallen dan de meeste voorzieningen in Syrië. Hij was steeds bezig met het versterken van het gebouw: met aarde, met beton en andere manieren om zo voor de veiligheid van staf en patiënten te zorgen. Dr. Araj was een echte held die zijn leven heeft gegeven om anderen te dienen.’

 

Dr.Dbais voegde er nog toe: ‘We wilden het ziekenhuis in bedrijf houden en zo de opdracht van dr. El-Araj te vervullen. Hij maakte diepe indruk op iedereen die hem kende en met hem samenwerkte. Zijn verwoeste ziekenhuis is een tragedie, maar we zullen de opdracht van deze held uitvoeren. De artsen en de staf zullen met hun werk doorgaan en nieuwe ziekenhuizen zullen worden gebouwd.’

 

Een foto van dr. Dbais(links) met wijlen                 De ingang naar de afdeling Eerste

Dr. Al-Araj voor de ingang van de afdeling            Hulp, nadat het ziekenhuis volledig

Eerste Hulp, die hij met aarde had bedekt om       was verwoest.

het gebouw te versterken.

 

Aanvallen op medische voorzieningen en burgerdoelen vinden ononderbroken plaatsen in alle regio’s van Syrië. Op maandag 1 mei is het Arbeen Chirurgisch Ziekenhuis in oostelijk Ghouta om 11.00 uur ’s morgens plaatselijke tijd aangevallen. Het kan niet meer worden gebruikt, nadat het gebouw van vier verdiepingen ernaast, op het ziekenhuis is gestort. Drie burgers (twee kinderen en een vrouw) zijn daarbij gedood en tientallen personen zijn gewond geraakt. Het ziekenhuis verzorgde maandelijks ongeveer 1400 consulten en voerde 125 operatieve ingrepen uit.

 

Op zaterdag 29 april werd om 12.30 u. ’s middags plaatselijke tijd het Kafr Zeta Defense Center (Witte Helmen) aangevallen, waarbij acht stafleden om het leven kwamen. Het gebouw kan niet meer worden gebruikt.

 

Op vrijdag 28 april werd om 01.00 uur ’s nachts plaatselijke tijd het Nuayma Ziekenhuis in Daraa aangevallen en uit bedrijf genomen.

 

Dr. Kaula Sawah, bestuurslid van UOSSM USA  zegt: ‘Onze harten gaan uit naar de slachtoffers van deze zinloze misdaden. De Witte Helmen zijn helden die hun leven iedere dag in de waagschaal stellen om anderen te redden.

Ziekenhuis en de gebouwen van de Witte Helmen moeten beschermd worden. Het is hoog tijd dat de internationale gemeenschap een duidelijk standpunt inneemt om deze oorlogsmisdaden te laten ophouden. Er is geen excuus meer voor de wereld om bij deze misdaden tegen de menselijkheid de andere kant op te kijken.’

 

Links: het ziekenhuis van Kafr Zeta

Rechts: het chirurgisch ziekenhuis van Arbeen

 

Aanvallen op ziekenhuizen in april:

 • 2 april – Maarat Nouman ziekenhuis, Idlib
 • 4 en 16 april – Mercy ziekenhuis Khan Sheikhoun, Idlib
 • 7 en 8 april – Heish kliniek, Idlib
 • 17 april – Ikhlas ziekenhuis Shnan, Idlib
 • 17 april – Erbin ziekenhuis, oostelijk Ghouta
 • 22 april – Centraal ziekenhuis Abdin, Idlib
 • 25 april – Kafr Takharim ziekenhuis, Idlib
 • 26 april – Naseeb ziekenhuis, Daraa
 • 26 april – Al Latamneh ziekenhuis, Hama
 • 27 april – Universiteitsziekenhuis Oost-Deir, Idlib
 • 27 april – SAMS ambulancepost en medische hulppost voor

               Evacuaties, Maar Zeta, Idlib

 • 27 april – idem hulppost Shamuna, Maar Zeta, Idlib
 • 28 april – Vrouwenziekenhuis, Kafr Takhareem, noordelijk Idlib
 • 29 april – Al Nuaymeh ziekenhuis, Daraa
 • 28, 29 april – Chirurgisch ziekenhuis en bevallingskliniek Kafr Zeta,

                regio Hama

 

Voor informatie kunnen de media contact opnemen met:

Najah Allouch

Directeur communicatie en media UOSSM USA

Email: press@uossm.us

 

Over UOSSM USA

Sinds 2012 heeft UOSSM medische noodhulp geleverd en diensten op het gebied van gezondheidszorg. UOSSM richt zich op mensen uit Syrië die lijden onder de crisis. UOSSM is in de eerste plaats actief binnen Syrië en ten behoeve van Syrische vluchtelingen in Turkije.

 

 • UOSSM ondersteunde mede 120 ziekenhuizen en 200 medische hulpposten en droeg 15 miljoen dollar bij voor medicijnen en voeding. Zo konden 130.000 chirurgische ingrepen worden uitgevoerd.
 • Er zijn meer dan één miljoen patiënten behandeld op onze 13 eerstehulpposten en 12 mobiele klinieken waar één miljoen consulten hebben plaatsgevonden.
 • Er zijn 2872 baby’s ter wereld gekomen in de Burnas Kraamkliniek en andere gespecialiseerde centra voor moeder en kind.
 • Meer dan 130.000 mensen zijn ondersteund door onze geestelijke gezondheidszorg en centra voor psychosociale hulp.
 • Meer dan 10.000 verpleegkundigen zijn getraind en gekwalificeerd in de trainingscentra van UOSSM.

 

 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect