Moedig nieuw VN-voorstel voor vrede in Syrië

Nederland – Met groot optimisme begroet UOSSM het vooruitzicht op de ‘’Gezamenlijk voor Vrede’’- resolutie over Syrië ondersteund door 74 lidstaten en 223 NGO’s. Het initiatief voor deze resolutie is gisteren genomen.

Resolutie 377A(V) uit 1950 opgesteld door de Algemene Vergadering van de VN, ook wel bekend als de Dean Acheson-resolutie, ‘’Besluit dat, als de Veiligheidsraad vanwege ontbrekende unanimiteit van de permanente leden er niet in slaagt zijn primaire verantwoordelijkheid uit te oefenen met betrekking tot het handhaven van de internationale vrede en veiligheid en wel in iedere zaak, waarbij een bedreiging van de vrede lijkt op te treden, bij het verbreken van de vrede, of bij een daad van agressie, dan zal de Algemene Vergadering de situatie onmiddellijk zodanig beschouwen, dat er onmiddellijke aanbevelingen aan lidstaten worden gedaan teneinde collectieve maatregelen te bereiken.’’

 

Er zijn vijf jaren verstreken van mislukte pogingen of politieke impasses binnen de VN-Veiligheidsraad en daardoor is de humanitaire ramp niet tot staan gebracht: het bombarderen van ziekenhuizen en scholen, het gebruik van chemische wapens tegen burgers*, het verminken en vermoorden van kinderen, hongersnood, marteling, de moord op bijna 500.000 burgers en het moeten vluchten van elf miljoen mensen.

 

Dit zal de eerste poging zijn tot actie buiten de kaders van de VN- Veiligheidsraad, zodat de hele wereld moet werken aan vrede en veiligheid in Syrië. Wij juichen het diplomatieke leiderschap van Canada toe, waarbij actie van de VN-Veilgheidsraad beoogd wordt en verzoeken alle VN-lidstaten dringend zich aan te sluiten bij de 74 landen, die dit initiatief ondersteunen.

 

Wij verzoeken alle lidstaten van de VN samen een Speciale Zitting van de Algemene Vergadering van de VN aan te vragen, dit vanwege een ramp-situatie, waarbij het doel is te komen tot het beëindigen van het beleg en het bombarderen van de burgers in Aleppo. Ook is het doel onmiddellijk humanitaire hulp via de lucht voor oostelijk Aleppo te realiseren en onafhankelijke humanitaire corridors te creëren voor de veilige evacuatie van gewonden en burgers.

 

 

Gezamenlijke verklaring van de NGO’s

http://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/uniting-peace-syria-global-civil-society-appeal-un-member-states

 

 

Resolutie Gezamenlijk voor Vrede

http://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf

 

 

Brief van de Canadese regering (13 oktober 2016)

https://drive.google.com/file/d/0B1oIZsVkfBsxTmlwRmk0b3RiT00/view?usp=sharing

 

 

*Rapport over het gebruik van chemische wapens

http://www.cbrneportal.com/the-use-of-chemical-weapons-in-syria-national-and-international-responses/

 

 

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect