Zes ziekenhuizen in Daraa niet meer in bedrijf

PERSBERICHT

VOOR ONMIDDELIJKE PUBLICATIE

16 februari 2017

 

Zes ziekenhuizen in Daraa niet meer in bedrijf

 

Zes ziekenhuizen in Daraa zijn in de afgelopen week gedeeltelijk buiten werking gesteld.

 

Het geweld is sinds 5 februari in verschillende gebieden rond Daraa snel in hevigheid toegenomen.

 

Ziekenhuizen in het buitengebied zijn niet meer in bedrijf, nadat ze rechtstreeks of indirect werden aangevallen. Daarnaast zijn enkele andere nog slechts gedeeltelijk in bedrijf.

 

Drie verpleegsters zijn tijdens de aanvallen gewond geraakt en verscheidene burgers zijn gedood. Het gevaar voor artsen en de overige medische staf heeft een kritische grens bereikt. De zorg voor de burgerbevolking komt daardoor ook in gevaar.

 

Mensen raken gewond door de luchtaanvallen en hebben daarom directe medische verzorging nodig. Zo niet, dan zal het aantal dodelijke slachtoffers drastisch toenemen.

 

-    UOSSM roept op tot onmiddellijke stopzetting van de aanvallen op medische voorzieningen. Zij is van mening dat overtreders verantwoordelijk moeten worden geacht voor oorlogsmisdaden.

-    Wij roepen de VN en de internationale gemeenschap op te eisen, dat internationale wetten worden nagekomen en dat artsen, de medische staf en gebouwen met een medische functie worden beschermd tegen deze aanvallen.

 

Dr. Saleem Bachara is beschikbaar voor nadere informatie
Contact met de media:
Dr. Saleem Bachara
Secretaris van het Bestuur van UOSSM Nederland
Email: sbachara@uossm.nl
Telefoon: 0031 6 87857932

Over UOSSM:
UOSSM (Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux) levert gratis
medische hulp aan de bevolking van Syrië onafhankelijk van nationaliteit,
etniciteit, geslacht, godsdienst of politieke binding. UOSSM International,
opgericht door Syrische artsen over de hele wereld, startte in 2012 en beheert
12 grote ziekenhuizen en ondersteunt 120 klinieken in Syrië. UOSSM heeft
meer dan één miljoen medische behandelingen in Syrië verzorgd sinds de
oprichting van de organisatie.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect