Toekenning ISO 9001 aan UOSSM

UOSSM International is de eerste Syrische Aid NGO aan wie de verklaring ISO 9001-2015 zal worden toegekend, dit ondanks de grote uitdagingen van het werken in een conflictzone. De implementatieroute was niet snel, gemakkelijk of zonder stress te realiseren. Het doel van de ISO-erkenning was het bereiken van de hoogste zorgkwaliteit voor patiënten in Syrië en het inspireren van andere NGO’shetzelfde te bereiken.

 

 IMG_6021.JPG

ISO 9001-2015 is de internationale standaard waarin eisen worden geformuleerd voor de kwaliteit van managementsystemen (QMS, Quality Management System). Organisaties gebruiken deze standaard om hun vermogen aan te tonen voortdurend producten en diensten te leveren die voldoen aan voorgeschreven eisen en die van de patiënten. Deze zichtbare voorbeelden van continue verbetering motiveert de staf, omdat men zo kan zien dat het systeem efficiency, transparantie en geldbesparing bevordert en dat het tot resultaten leidt. Leden van de staf op alle niveaus zijn veel sterker gemotiveerd, bewuster en geïnteresseerd in het functioneren van de organisatie. Er is een gezamenlijk gevoel van ambitie.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect