Vergelijking met de Internationale Gezondheidszorg Indicators

Vergelijking met de Internationale Gezondheidszorg Indicatoren in Syrië:

Verschillende indicatoren kunnen worden toegepast voor de evaluatie van de gezondheid sectoren en de prestaties van ziekenhuizen (1)

Slechts enkele van hen, die in ons onderzoek van toepassing zijn, werden gekozen:

 1. Totaal aantal verblijf dagen in het ziekenhuis en bed bezettingsgraden in elke afdeling
  • We moeten het aantal verblijf dagen in het ziekenhuis per patiënt en de bed bezettingsgraad berekenen, op het ziekenhuis niveau. Elk ziekenhuis werd benaderd om de cijfers te verkrijgen. Toch waren er velen die gegevens over de verblijfsduur van patiënten missen. Daarom verkozen wij om de gegevens niet in dit onderzoek op te nemen. Dit zal nader worden onderzocht in de komende versie. Echter, het aantal bedden beschikbaar in acute, chronische en revalidatie instellingen was slechts 1702, wat overeenstemt met een verhouding van 4,2 per 10.000 inwoners. Dit valt ver onder de WHO cijfers, die variëren tussen 10-63 per 10.000 inwoners in alle wereldlanden.
 2. Het aantal beschikbare artsen per 10.000 inwoners
  • Dit aantal was volgens de WHO statistieken in 2008 in Syrië: 5 in vergelijking met het internationale gemiddelde van 13. Het huidige aantal is volgens ons onderzoek 2,8, wat is extreem laag is.
 3. Het aantal geschoold verpleegkundig personeel per 10.000 inwoners
  • Het WHO-rapport sluit zich aan bij het aantal verpleegkundigen en verloskundigen. Het gemiddelde was 28 per 100000, bij het vergelijken met Afrikaanse en Europese ziekenhuizen. In de 2009 statistieken van Syrië was het aantal 14, en onze enquête toonde een daling tot 4,8, zelfs als we de niet-gecertificeerde verpleegkundigen toevoegen. Dit is bijna 17% van de WHO verhouding.
 4. Het percentage van keizersnedes t.o.v. de totale bevallingen (2)
  • De internationale gezondheidszorg gemeenschap heeft aangenomen dat 10% tot 15% ideaal is voor keizersnedes sinds 1985 Hoge percentages van keizersneden werden genoteerd, goed voor bijna een derde van de bevallingen in het ziekenhuis. Echter, dit cijfer komt niet overeen met het werkelijke aantal bevallingen, omdat veel geboorten buiten de ziekenhuizen en klinieken gebeuren, thuis door vroedvrouwen.
 5. Het percentage van de verschillende spoedoperaties voor electieve ingrepen
  • Spoedoperatie patiënten lopen een aanzienlijk groter risico dan electieve chirurgie patiënten op bijwerkingen. Ziekenhuizen lijken geen consistente prestaties over een spoedoperatie en electieve chirurgie te hebben. Het proces van de zorg dat leidt tot betere resultaten voor spoedoperatie patiënten moet worden geïdentificeerd en verspreid (3) werden spoed/trauma aanwezig wijn. Onze trauma en ziekenhuizen commissie onderzocht de trauma operaties diepgaander, samen met de resultaten voor 193.618 traumapatiënten die werden geanalyseerd. Dit wordt in een apart document voorgesteld. Onze huidige statistieken tonen dat bijna 50% van operaties in de ziekenhuizen spoed/trauma waren. .

 Table5.jpg

(1) - http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS09_Full.pdf

(2) - "WHO Statement on Caesarean Section Rates" (PDF). 2015. Retrieved 6 May 2015

(3) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21184955

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect