Wat Doen Wij

Sinds 2012 is UOSSM actief in het verstreken van medische hulp en diensten in de gezondheidszorg aan duizenden mensen die getroffen zijn door de crisis in Syrië, Turkije en Libanon. Eén van onze grootste prestaties is de oprichting en de uitbating van het grootste ziekenhuis in het noorden van Syrië.

Onze doelen

(1)    Mobiliseren van medische NGO's en verenigingen om hun medische en chirurgische middelen open te stellen, en het toegankelijk te maken voor de behandeling van de gewonden en slachtoffers van de Syrische oorlog.

(2)    Coördineren van de benodigde human resources aan vrijwilligers in het buitenland en medisch personeel in het binnenland, om de hulp- en ontwikkelingsprojecten van de UOSSM organisaties te implementeren.

(3)    Opzetten van logistieke hulp en trainingsfaciliteiten voor medische teams in Syrië, en hen te helpen om de capaciteit op te bouwen om de zorg voor gewonde patiënten en slachtoffers van de oorlog te verbeteren.

(4)    Evacueren van patiënten, die in kritieke toestand verkeren en ernstig gewonden naar goed uitgeruste gezondheidscentra in de buurlanden.

(5)    Leiding geven op het gebied van onderzoek via samenwerking met andere NGO’s. Het Verzamelen van elektronisch gegevens en omvangrijke medische netwerk van UOSSM in Syrië  door middel van onderwijs om uiteindelijk de overlevingskansen en de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren.

(6)    Leveren van eerstelijns gezondheidszorg, traumazorg en psychosociale ondersteuning door middel van ondersteunen van klinieken en ziekenhuizen met medicijnen, medische benodigdheden, de uitgaven voor de operationele kosten en psychische zorg.

Ons werk

  • Trainen, ontwikkelen en ondersteunen van het menselijk kapitaal en de artsen die zorg dragen voor de oorlogsslachtoffers.
  • Verzamelen van gegevens om de kwaliteit, kwantiteit, en de aard van de geleverde gezondheidszorg te verbeteren.
  • Coördineren met partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat de hulp mensen in nood bereikt.
  • De Nederlandse regering, internationale organisaties en het publiek bij ons werk betrekken en inschakelen om ons werk te steunen.

 

Waar we werken

UOSSM biedt medische noodhulp en humanitaire hulp aan mensen in nood in heel Syrië. Daarnaast coördineert UOSSM het medische werk uit landen die grenzen aan Syrië, zet een complex logistiek netwerk op om de gebieden die door de gewapende conflicten geteisterd worden te bereiken en we implementeren normen voor ziekenhuizen en klinieken in de getroffen gebieden. Onze programma's worden beheerd door de UOSSM-kantoren in Turkije en we hebben momenteel meer dan 600 medewerkers die verspreid over de noordelijke, centrale en zuidelijke regio's van Syrië werken. 

 

Ons werk in Nederland

  • Zorgen voor bewustwording en het inzamelen van fondsen door het aantrekken van medische professionals, supporters en donateurs.
  • Het versturen van medische voorraden en apparatuur van ziekenhuizen en bedrijven naar regio’s die getroffen zijn door natuurrampen of gewapende conflicten.
  • Opzetten van partnerschappen voor projectmanagement en het verwerven van fondsen in samenwerking met andere Nederlandse goede doelen.
  • Coördinatie van de werkzaamheden en de medische missies met andere internationale afdelingen en medische organisaties

UOSSM is van plan om netwerken, samenwerking en ontwikkeling van partnerschappen tussen haar leden en andere partners, zoals internationale humanitaire organisaties, (Artsen Zonder Grenzen, Worldwide Artsen, Internationaal Comité van het Rode Kruis) te promoten om gezamenlijk noodhulp en medische hulpprojecten uit te voeren en te bevorderen.where_we_work1.jpg

 


Geven Vrijwillig op zich nemen Verspreid de boodschap over dit goede doel

connect