Ziekenhuis werkvolume in Syrië

Ziekenhuis werkvolume in Syrië:

We hebben verschillende methoden vastgesteld om het werkvolume in de door het ziekenhuizen aangeboden diensten te schatten.

1. Aantal patiënten die de spoedafdeling en poliklinieken aandoen, in aanvulling op het aantal van spoed en niet-spoedopnames.

Fig._14.0_Number_of_Emergency_Visitors_and_admission__Whole_of_Syria.jpg

 

Fig._15.0_Number_of_Outpatient_Visitors_and_Admission__Whole_of_Syria.jpg

2. Het aantal chirurgische procedures volgens de specialiteiten.

Een onderzoek werd gedaan naar de beschikbaarheid van gedetailleerde medische dossiers bij de ziekenhuizen. In de ziekenhuizen die gedetailleerde medische dossiers hadden, was het aantal trauma en non-trauma gevallen en spoedgevallen en niet-dringende gevallen geregistreerd.

In ziekenhuizen die geen gedetailleerde medische dossiers bijhielden, werd het totale aantal operaties geregistreerd op basis van de beschikbare specialiteiten.

In het algemeen hadden 60% van de ziekenhuizen gedetailleerde medische dossiers, terwijl bij 40%  dergelijke registraties ontbraken. Echter, dit resultaat verschilde sterk tussen de verschillende provincies zoals getoond op deze figuur:

Fig._16.0_Hospital_Documentation_Availably__Whole_of_Syria_and_governorate.jpg

De figuur hierboven geeft de beschikbaarheid van aanvaardbare ziekenhuis verslagen tijdens de maand augustus 2015 weer. Echter, om in staat zijn om een gemiddeld percentages te verkrijgen, moeten deze cijfers worden vergeleken met de gegevens die we verzameld hebben door middel van het UOSSM chirurgisch elektronische coderingssysteem over de laatste 2 jaren ondersteund door onze maandelijkse bezoeken aan de ziekenhuizen. Dit elektronische coderingssysteem dat op dit moment in werking is, registreert slechts traumagerelateerde ingrepen. We zullen werken aan de uitbreiding van het elektronisch coderingssysteem zodat het alle soorten operaties omvat.

  • Ziekenhuizen die verkorte medische dossiers hadden
    • Grootste aantal procedures werden geregistreerd in de algemene en orthopedische chirurgie
    • Gebrek aan oncologie en pediatrische chirurgische archieven werd genoteerd, vanwege een gebrek aan specialisten
    • Aantal reconstructieve chirurgie kwam niet overeen met het verwachte aantal in vergelijking met het grote aantal complexe orthopedische gevallen
    • Er waren geen echte medische hartchirurgie dossiers en niet electieve hartchirurgie archieven, wegens gebrek aan specialisten

Fig._17.0_Number_of_Surgeries_without_Details_(based_on_Hospital_Record)__Whole_of_Syria.jpg

Ziekenhuizen die gedetailleerde medische dossiers hadden:

De onderstaande tabel geeft een algemeen beeld van de diversiteit van de operaties en hun aantal in ziekenhuizen die de details van hun procedures voorzagen (een meer diepgaande studie en analyse van de cijfers moet op verschillende provinciale niveaus worden uitgevoerd).

Fig._18.0_Number_of_Surgeries_with_Details_(based_on_Hospital_Record)__Whole_of_Syria.jpg

Het aantal van normale bevallingen in ziekenhuizen werd als volgt geïntegreerd met het aantal keizersneden:

Fig._19.0_Number_of_Hospital_Deliveries__Whole_of_Syria.jpg

Hoge aantallen van keizersneden werden genoteerd, goed voor bijna een derde van de ziekenhuis bevallingen. Echter, dit cijfer komt niet overeen met het werkelijke aantal bevallingen, daar veel geboorten plaatsvinden buiten de ziekenhuizen en klinieken, in huizen door vroedvrouwen.

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

connect