mobiel menu openen

Syrië

DE SYRISCHE CRISIS:

Gezondheidszorg in Syrië:

"Essentiële gezondheidsdiensten werden verder verstoord door de uittocht van gekwalificeerde werknemers in de gezondheidszorg, met een daling van 60 procent van de lokale productie van geneesmiddelen, en een stijging van 50 procent in de prijzen van lokaal geproduceerde geneesmiddelen. Meer dan 700 werknemers in de gezondheidszorg zijn gedood sinds de crisis begon, en medische voorzieningen worden nog steeds aangevallen. Naar schatting 58 procent van de openbare ziekenhuizen en 49 procent van de openbare gezondheidscentra functioneren gedeeltelijk of zijn gesloten. In noordelijke delen van Syrië, is slechts 36 procent van de medische voorzieningen actief gebouwen die zij bezetten vóór de crisis, waardoor veel zorgverleners opereren vanuitvan gebouwen die niet ontworpen zijn voor het leveren van gezondheidszorg.

Mensen met levensbedreigende chronische ziekten zoals diabetes, nierfalen, astma, epilepsie, kanker en cardiovasculaire ziekte lopen een verhoogd risico te sterven of complicaties op te lopen daar toegang tot levensreddende medicijnen en zorg moeilijker wordt. Een ernstig tekort aan geschoolde kraamafdeling medewerkers, met inbegrip van verloskundigen,  betekent dat er grote belemmeringen zijn voor het leveren van zorg aan de naar schatting 300.000 zwangere vrouwen en heeft dus nood aan gerichte steun. Slechts 10 procent van de primaire gezondheidszorg centra bieden elementaire geestelijke gezondheidszorg. Het aantal mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben neemt toe, met name bij hen die lijden aan depressie, angst, psychose en stressgerelateerde aandoeningen. Volgens de huidige ramingen leven er 600000 mensen met een ernstige psychische ziekte in Syrië. "- UNOCHA

De ineenstorting van de gezondheidszorg in Syrië, in het hele land, met name in de door de  Syrische oppositie gecontroleerde gebieden, toont het ontbreken van een sterk bestuur en strategische planning in de aanpak van de gezondheidszorg crisis in Syrië. Dit wordt duidelijk door het volgende:  

  • Slechte strategische planning, met een focus op snelle reacties en korte - termijn doelen ten koste van het werken aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg
  • Onevenwichtige verdeling van medische middelen die vaak voorzien zijn gebaseerd op onvolledige, onjuiste of overbodige informatie door het ondersteunen van organisaties
  • Slechte en / of onvoldoende diensten in de gezondheidszorg voor het grote publiek en de toename aan sterftes onder de bevolking
  • Migratie van artsen; wat de crisis in de gezondheidszorg in de sector verergert

Informatie wordt beschouwd als de hoeksteen van elk proces van strategische planning. Zonder een nauwkeurige en systematische bron van informatie, kan er geen goede beoordeling en analyse worden bereikt. Bij het ontbreken van een enkele en concrete bron van informatie, worden medische hulporganisaties vaak zelf geconfronteerd met grote uitdagingen, dit wordt geïllustreerd door de behoefte aan nauwkeurige en actuele informatie, om strategisch te werken of te plannen. Daarom namen de Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM) en artsen over de continenten (PAC), het initiatief om een proces voor systematische verzameling van gegevens uit te voeren, in samenwerking met andere organisaties die op de grond actief zijn, met inbegrip van de Syrian American Medical Society (SAMS), Syrian Expatriate Medical Association (SEMA), en de lokale Gezondheid directoraten.

 

De situatie in Syrië is wanhopig:

Syrië is een van de meest complexe en dynamische humanitaire crississen in de wereld vandaag. Sinds maart 2011, zijn meer dan een kwart miljoen Syriërs gedood en meer dan een miljoen mensen zijn gewond geraakt. 4,8 miljoen Syriërs zijn gedwongen om het land te verlaten, en er zijn 6,5 miljoen intern ontheemden, waardoor Syrië de grootste verplaatsing crisis wereldwijd is.

In 2016 hadden er naar schatting 13,5 miljoen mensen, waaronder 6 miljoen kinderen, behoefte aan humanitaire hulp. Waarvan 4,6 miljoen mensen in moeilijk bereikbare gebieden, waaronder ongeveer 500.000 mensen in belegerde gebieden.

Volgens de huidige cijfers, 11,5 miljoen Syriërs hebben nood aan gezondheidszorg, 13,5 miljoen hebben bescherming nodig en 12,1 miljoen hebben nood aan water en sanitaire voorzieningen, terwijl 5,7 miljoen kinderen onderwijs nodig hebben, met inbegrip van 2,7 miljoen die niet naar school gaan in Syrië en in de hele regio. Ongeveer 2.480.000 mensen zijn onzeker van voedsel, terwijl meer dan 1,5 miljoen onderdak en huishoudelijke goederen nodig hebben.

De ontwikkelingssituatie in Syrië is bijna vier decennia achteruitgegaan. Vier van de vijf Syriërs leeft nu in armoede. Sinds de crisis in 2011 begon, is de levensverwachting van de Syriërs gedaald met meer dan 20 jaar, terwijl de aanwezigheid op school met meer dan 50 procent is gedaald, met meer dan 2 miljoen kinderen die nu niet meer naar school gaan. Syrië heeft ook omkeringen in alle 12 Millenniumdoel indicatoren gezien. De Syrische economie is ingekrompen met een geschatte 40 procent sinds 2011, wat ertoe leidt dat de meerderheid van de Syriërs hun bestaansmiddelen verliezen.

Humanitaire toegang tot mensen in nood in Syrië is beperkt door het aanhoudende conflict, het verschuiven van de frontlijn, administratieve en bureaucratische obstakels, geweld langs de toegangswegen en de algemene veiligheid en de bezorgdheid over de veiligheid in strijd met het internationaal recht, het internationaal humanitair recht en de mensenrechten recht. Terwijl de beëindiging van de vijandelijkheden, sinds 27 februari 2016, een welkome verbetering is en wat tijdelijke hulp toeliet, hebben zij in de belegerde en moeilijk te bereiken gebieden nood aan regelmatige en langdurige hulp.

Het wordt steeds moeilijker voor de Syriërs om een veilig onderkomen te vinden, inclusief het zoeken van asiel. Deze problemen hebben geleid tot een duidelijke daling van het aantal nieuw aangekomen geregistreerde vluchtelingen en in hun mogelijkheid om toegang te krijgen tot internationale bescherming.

 (UNOCHA, 2016)

 

Hoe UOSSM-Nederland een verschil maakt:

We mobiliseren steun, medische zorg en humanitaire hulp aan mensen in Syrië, die anders er geen toegang zouden toe hebben.  

Door middel van onze ziekenhuis steun, primaire gezondheidszorg centers, mobiele klinieken, psychosociale ondersteuning, medische opleiding, en de distributie van medische benodigdheden, redden we levens en veranderen deze in een positieve zin.

Hoe kunt u helpen:

Sluit u aan bij onze inspanningen door te doneren, vrijwilligerswerk te doen, of gewoon door het verhaal over het werk dat we doen te verspreiden

Ons laatste nieuws
Syria Reports First Case of COVID-19, UOSSM Expects Parabolic Jump In Cases

This weekend the Syrian Government reported their first case of COVID-19 in Damascus (not including Northern Syria). UOSSM projects a significantly higher number of cases that have gone unreported.  Over 80% of the medical infrastructure in....

> lees verder
Syria Reports First Case of COVID-19, UOSSM Expects Parabolic Jump In Cases

This weekend the Syrian Government reported their first case of COVID-19 in Damascus (not including Northern Syria). UOSSM projects a significantly higher number of cases that have gone unreported.  Over 80% of the medical infrastructure in....

> lees verder
naar boven